Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=151506&value=Alexy,%2520Janko&s=-9514&sd=ASC&page=1&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Alexy,%20Janko Osudy slovenských výtvarníkov / Alexy, Janko