Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=151826&value=Maixner,%2520Miroslav&lang=EN Search by index item:: Maixner,%20Miroslav