Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=164565&value=Lopez-Guerrero,%2520Gabriel%2520Calvo&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Lopez-Guerrero,%20Gabriel%20Calvo