Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=182152&value=Abstraktn%25C3%25AD%2520mal%25C3%25AD%25C5%2599stv%25C3%25AD&ticketId=-8&s=-9&sd=DESC&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Abstraktn%C3%AD%20mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD Wassily Kandinsky 1866-1944 : Düchting, Hajo Alois Bílek : Rousová, Hana František Kupka průkopník abstrakce malíř kosmu / Plastic arts of the twentieth century [Vol. 1-4] / Vasarely, Victor Robert Delaunay / Hoog, Michel Mondrian : Malévitch : Constant : Lambert, Jean-Clarence Piet Mondrian [Paris, 1991] / Jaffé, Hans L. C. Abstract expressionism : Messinger, Lisa Mintz Victor Pasmore : Bowness, Alan Sean Scully : Rifkin, Ned