Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=196699&value=Jacobs,%2520Jane,%25201916-2006&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Jacobs,%20Jane,%201916-2006