Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=261606&value=Adam,%2520Robert&ticketId=-7&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Adam,%20Robert Česká malba generace 80. let = Revolvery a pistole : Adam, Robert