Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=265113&value=Mucha,%2520Alphonse,%25201860-1939&s=-96&sd=ASC&page=1&lang=EN Search by index item:: Mucha,%20Alphonse,%201860-1939