Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=289043&value=Jacobi,%2520Jolande%2520Sz%25C3%25A9k%25C3%25A1cs,%25201890-1973&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Jacobi,%20Jolande%20Sz%C3%A9k%C3%A1cs,%201890-1973