Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=297202&value=Zubercov%25C3%25A1,%2520Magdal%25C3%25A9na%2520M.,%25201943-%2520%255Bo%255D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Zubercov%C3%A1,%20Magdal%C3%A9na%20M.,%201943-%20%5Bo%5D Tisícročie módy : Zubercová, Mária Magdaléna, 1943- Márie Hollósy : Cisárová-Mináriková, Eva