Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=303439&value=Ale%25C5%25A1,%2520Mikol%25C3%25A1%25C5%25A1,%25201852-1913&s=-96&sd=DESC&page=1&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Ale%C5%A1,%20Mikol%C3%A1%C5%A1,%201852-1913