Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=307382&value=Lenin,%2520Wladimir%2520Iljitsch,%25201870-1924%2520%255Bo%255D&lang=EN Search by index item:: Lenin,%20Wladimir%20Iljitsch,%201870-1924%20%5Bo%5D