Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=307920&value=A.%2520J.,%25201851-1930%2520%255Bo%255D&lang=EN Search by index item:: A.%20J.,%201851-1930%20%5Bo%5D Staré pověsti české / Jirásek, Alois, 1851-1930 Pověst o Bruncvíkovi / Jirásek, Alois, 1851-1930