Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=308078&value=M%25C3%25A1dl,%2520Karel%2520Boromejsk%25C3%25BD,%25201859-1932&lang=EN Search by index item:: M%C3%A1dl,%20Karel%20Boromejsk%C3%BD,%201859-1932