Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=355345&value=Institut%2520f%25C3%25BCr%2520k%25C3%25BCnstiche%2520Textil%2520(Linz) Vyhledávání podle položky rejstříku:: Institut%20f%C3%BCr%20k%C3%BCnstiche%20Textil%20(Linz) Textilkunst 81 : Institut für künstiche Textil (Linz)