Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=367028&value=Irasek,%2520Alois,%25201851-1930&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Irasek,%20Alois,%201851-1930