Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=376061&value=Kl%25C3%25A1%25C5%25A1ter%2520franti%25C5%25A1k%25C3%25A1n%25C5%25AF%2520(Kada%25C5%2588,%2520%25C4%258Cesko) Vyhledávání podle položky rejstříku:: Kl%C3%A1%C5%A1ter%20franti%C5%A1k%C3%A1n%C5%AF%20(Kada%C5%88,%20%C4%8Cesko) Mýtus Ulrich Creutz : vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517) Creutz, Ulrich, činný 16. století