Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=382810&value=krize%2520environment%25C3%25A1ln%25C3%25AD%2520%255Bo%255D Vyhledávání podle položky rejstříku:: krize%20environment%C3%A1ln%C3%AD%20%5Bo%5D Horký, zploštělý a přelidněný : Friedman, Thomas L., 1953-