Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=392490&value=Kar%25C3%25A1sek%2520ze%2520Lvovic,%2520Ji%25C5%2599%25C3%25AD%2520Josef%2520Anton%25C3%25ADn,%25201871-1951%2520%255Bo%255D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Kar%C3%A1sek%20ze%20Lvovic,%20Ji%C5%99%C3%AD%20Josef%20Anton%C3%ADn,%201871-1951%20%5Bo%5D Karáskova galerie : české výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie Dačeva, Rumjana, 1941- Knihovna Karáskovy galerie a její světy Petruželková, Alena, 1955-