Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=392492&value=Kar%25C3%25A1sek%2520ze%2520Lvovic,%2520Ji%25C5%2599%25C3%25AD,%2520Kar%25C3%25A1sek%2520ze%2520Lvovic,%2520Ji%25C5%2599%25C3%25AD,%25201871-1951%25201871-1951 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Kar%C3%A1sek%20ze%20Lvovic,%20Ji%C5%99%C3%AD,%20Kar%C3%A1sek%20ze%20Lvovic,%20Ji%C5%99%C3%AD,%201871-1951%201871-1951 Karáskova galerie : české výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie Dačeva, Rumjana, 1941- Knihovna Karáskovy galerie a její světy Petruželková, Alena, 1955-