Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=399178&value=Kalabisov%25C3%25A1-R%25C5%25AF%25C5%25BEi%25C4%258Dkov%25C3%25A1,%2520Zuzana,%25201927-2017%2520%255Bo%255D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Kalabisov%C3%A1-R%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1,%20Zuzana,%201927-2017%20%5Bo%5D A múzám ke cti : čestné doktoráty udělené na Akademii múzických umění v Praze 1996- 2017 = To the honour of the muses : honorary doctorates awarded by the Academy of the Performing Arts in Prague 1996 - 2017