Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=401923&value=Anish%2520Kapoor,%25201954-%2520%255Bo%255D&lang=EN Search by index item:: Anish%20Kapoor,%201954-%20%5Bo%5D