Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/rss?q=prost%25C5%2599edky%2520bez%2520%25C3%25BA%25C4%258Delu Výsledky vyhledávání Prostředky bez účelu : Agamben, Giorgio, 1942-